Grey College
Grey College Reunie search:
Grey Klub 1000

Die Grey Klub 1000 Ondersteunersgroep is in Julie 2015 gestig met die doel om ‘n addisionele inkomstestroom te genereer vir die opgradering en instandhouding van wêreldklas fasiliteite op die Grey Kampus.   Fondse sal ook aangewend word vir verdienstelike sake soos van tyd tot tyd deur die  Beheerraad gemotiveer word.   Hierdie Ondersteunersgroep sal aanvul tot fondse wat reeds deur die Reuniekomitee en Jock Meiring Trust ingesamel word en skep ‘n direkte kanaal aan mense wat nie noodwendig oud-Greys of ouers van die skool is nie. 

  • Alle Grey ondersteuners kan aan Grey Klub 1000 behoort.   
  • Dit is ‘n geslote klub met ‘n maksimum van 1000 lede. 
  • Die enigste ander vereiste is dat jy ‘n lojale en entoesiastiese Grey ondersteuner moet wees. 
  • Jy hoef dus nie ‘n oud-Grey te wees nie en dit is ook nie ‘n vereiste dat jou kinders in Grey Kollege moet wees nie. 

Skole is landswyd en internasionaal op alle vlakke (akademie, sport, kultuur en leierskapsontwikkeling) in sterk kompetisie met mekaar.  Grey Kollege in Bloemfontein is die voorloper op baie van die gebiede en word voortdurend uitgedaag.  Die huidige krimpende staatsbydraes in skoolbegrotings maak ‘n verdere inkomstestroom tot die huidige bestaande inkomstes noodsaaklik en sal verseker dat die skool as die bastion van uitnemendheid instand gehou en bevorder kan word.

 

Indien jy belangstel om by Grey Klub 1000 betrokke te raak, is die volgende inligting van toepassing:

  • Die aansluitingsfooi beloop ‘n eenmalige bedrag van R2000, wat die jaar waarin aangesluit word  se lidmaatskapfooie insluit. 
  • Die bedrag kan inbetaal word in die volgende rekening:  Grey Klub 1000, Absa Tjekrekening, Rekeningnommer:  4059894626.  Gebruik asb voorletter, van en Club 1000 as verwysing.
  • Na die eerste betaling, word ‘n jaarlikse lidmaatskapfooi van R1000 per kalenderjaar elke Januarie per debietorder gehef. 

Kliek op die skakel hieronder en laai die aansoekvorm en debietorder instruksie af.  Die vorms kan voltooi word en saam met die bewys van betaling gestuur word aan club1000@greycollege.com of gefaks word na die besonderhede op die aansoekvorm.

Lede sal ook Grey Klub 1000 promosie-items ontvang met bevestiging van hulle lidmaatskap.

Ons sien uit daarna om u by Grey Klub 1000 te verwelkom.

Quick Links
Reunie
Gallery
Events
Stabilis
Contact Grey Reunie
Grey Club 1000
High School
News
Sport
Culture
Contact
Primary School
Academics
Sport
Culture
Events
Contact
Pre - Primary School
Pre primary school
Contact
 
Home  |  Contact Us  |  Browser  |  Disclaimer  |  Privacy Policy  |  CMS  |  Webmaster
� 2019 Grey College